Poczta

"Nowy" serwer poczty

mail.biol.uni.lodz.pl

Uproszczony interfejs dla urządzeń mobilnych (np. telefon, tablet, smartfon) mail.biol.uni.lodz.pl/m

konfiguracja programów pocztowych do pracy z nowym serwerem

Chmura

Dostęp do usługi OwnCloud:

owncloud.biol.uni.lodz.pl

Dostęp do usługi Alfresco:

alfresco.biol.uni.lodz.pl

Opis i szczegóły dostępu do usług w chmurze w Intranecie w Nowościach